Gevaarlijke omleiding in Schellebelle - N-VA hekelt de struisvogelpolitiek van de meerderheid

Op 27 maart 2021, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Mobiliteit en openbare werken

De werken aan de gewestweg te Schellebelle veroorzaakten een grote chaos op diverse lokale wegen te Schellebelle. Karel De Jaeger verzamelde een regen aan klachten van dorpsbewoners, gaande van een schrijnend gebrek aan communicatie over een gebrekkige of foute signalisatie over een veel te hoge snelheid op kleinere wegen. Tijdens de gemeenteraad wees hij iedereen op het gevaar voor de zwakke weggebruikers (zeker de naar school fietsende jeugd), maar ook op de grote overlast voor de bewoners van kleinere straten die het zware vrachtverkeer geen meester konden.

Het antwoord van de meerderheid was vrij voorspelbaar: het gemeentebestuur was zelf verrast door een gewijzigde timing van de werken bij het Agentschap Wegen en Verkeer en had de tijd niet meer correct te communiceren, de (vele) signalisatieproblemen waren de fout van de aannemer, de politie deed sporadische snelheidscontroles, en voor de rest moest iedereen maar een tijdje door de zure appel heen bijten, want de werken aan de gewestweg waren absoluut prioritair en een goede zaak voor iedereen op lange termijn.

Karel De Jaeger had wel begrip voor de complexiteit van de oefening en het feit dat meerdere spelers aan de hele moeilijke en gevaarlijke situatie deel hadden, maar kon niet leven met het feit dat de gemeente haar verantwoordelijk op gebied van communicatie niet opnam.  Hij bepleitte om bij toekomstige grote wegenwerken een centraal meldpunt op de gemeente te installeren, waar elke burger zijn bezorgdheden, klachten, vragen en suggesties kwijt kan. "Dit meldpunt zou in rechtstreeks contact moeten staan met het Agentschap Wegen en Verkeer en ook met de betrokken aannemer, zodat elke klacht, elke overtreding of elke foute signalisatie bijzonder snel zouden verholpen worden.", aldus De Jaeger.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is