Onderzoek fusie: al veel tijd verloren

Op 4 mei 2022, over deze onderwerpen: Goed bestuur, N-VA Wichelen

De Wichelse N-VA-fractie vraagt al enkele jaren om een onderzoek naar de kosten en baten van een gemeentefusie. Vaak werd er niet op ingegaan, maar nu wil de meerderheid toch de mogelijkheden bekijken. De manier waarop doet sommige wenkbrauwen fronsen. 

 

Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil

Reeds in maart 2017 vroegen de toenmalige N-VA gemeenteraadsleden of het niet verstandig zou zijn om een studie te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van een mogelijke fusie. Toen al voorspelden de raadsleden dat de kans groot was dat ook Wichelen, al dan niet gedwongen, betrokken zou raken in een nieuw fusieverhaal.

De burgemeester was daar toen helemaal niet voor te vinden. Waarom iets voorbereiden dat er toch niet zou komen? Vijf jaar later klinkt hij plots anders. 

 

Verstand komt met de jaren

Toen de N-VA-fractieleider, Evi Rasschaert op de gemeenteraad van april vroeg hoe de burgemeester nu kijkt naar een mogelijke fusie bleek hij (wel vijf jaar te laat) toch het licht te hebben gezien. Dat zijn Open Vld een grote voorstander is van fusies zal daar waarschijnlijk niet vreemd aan zijn.

Onze burgemeester wil werken via een spiegelgemeenteraad van 24 gelote burgers. Rare spiegel, want de gemeenteraad telt nu 21 leden. Waarom amper 24 inwoners informeren en een advies laten uitbrengen? Waarom krijgen de andere inwoners geen kans om zich te informeren?

 

Samenspraak met ALLE burgers

De N-VA stelt voor om in alle drie de deelgemeenten een of meerdere infovergaderingen te organiseren, waarbij neutrale experts de voor- en nadelen van een mogelijke fusie komen voorstellen. Na deze infovergaderingen zou men dan kunnen overgaan tot een duidelijk advies aan de gemeenteraad: ja of neen voor een fusie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is