Scheldevallei geselecteerd voor kandidaat-Nationaal Park Vlaanderen

Op 13 januari 2022, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Vlaams ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir startten vorig jaar de zoektocht naar 4 Nationale Parken Vlaanderen die ze de komende jaren wil oprichten. De Vlaamse parken moeten de prachtige natuur en het uniek erfgoed dat Vlaanderen rijk is in de kijker zetten. In september dienden maar liefst 10 gebiedscoalities een kandidatuur in voor erkenning tot Nationaal Park Vlaanderen. Een onafhankelijke jury ging aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. Het resultaat daarvan is dat de kandidatuur van onze Scheldevallei – samen met vijf andere geselecteerde kandidaten – doorgaat naar de volgende ronde. De deelnemende gemeenten in de Scheldevallei worden nu begeleid in de opmaak van een masterplan, dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze.

 

De jury voor de Nationale Parken heeft enkel die kandidaturen geselecteerd, waarvan ze oordeelt dat ze op de voorziene termijn van het begeleidingstraject een voldoende geloofwaardig masterplan kunnen voorleggen het statuut Nationaal Park waardig. Kandidaten waarbij de afstand tot de basisvoorwaarden (nog) te groot bleek op vlak van natuurontwikkeling, effectieve oppervlakte natuurkern of het partnerschap, werden niet geselecteerd.
 

De 6 geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn bijgevolg:

  • Scheldevallei (deelnemende besturen: de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de gemeenten Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Gent, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lokeren, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek en Zele)
  • Bosland
  • Brabantse Wouden
  • Hoge Kempen (bestaand)
  • Kalmthoutse Heide
  • Taxandria, waarbij een specifiek maatwerktraject wordt geadviseerd met oog op het betrekken van meer cruciale actoren in het ruimere gebied.

De geselecteerde kandidaten starten nu een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het begeleidingstraject, eind maart 2023, beoordelen de jury’s het masterplan en het operationeel plan. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark door de Vlaamse regering.


Matthias Diependaele: "Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving, ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is daarom van belang om zorg te dragen voor deze sites en ze op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties. De sterke kandidaturen voor de titel van Landschapspark vormen een garantie dat het verhaal van een dorp, een stad, een natie ook in de toekomst blijft verteld worden."

Zuhal Demir: “Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in het beleid. Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken. Na deze jurybeoordeling is meer dan ooit duidelijk dat de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed groot is. We moeten ze dan ook voluit benutten. Een Vlaams Park bewijst trouwens niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’ en kan een echte motor zijn van de streekontwikkeling”.

Tomas Roggeman: “Uitstekend nieuws voor onze regio. Dit is een erkenning dat de Schelde met haar prachtige polders en natuurgebieden een brok unieke natuur vormt. Maar het geeft ook economische perspectieven. Het ontbreekt de Scheldevallei en de noordelijke Denderstreek vandaag aan een duidelijke identiteit voor commerciële en toeristische promotie, zoals het Waasland dat bijvoorbeeld wel heeft. Een nationaal park zal een label zijn dat onze regio meer smoel geeft in binnen- én buitenland. Het zet onze dorpen in de spits van de groeiende sectoren van natuurbeleving en ecotoerisme. Door te focussen op de bestaande natuurgebieden, zorgen we dat ook de landbouw een verzekerde toekomst heeft. Goed voor natuur en cultuur, dier en mens, ecologie en economie: dat is het ecorealisme van N-VA in de praktijk!"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is