Verkiezingsprogramma 2018

 

Beste inwoner van Schellebelle, Serskamp en Wichelen

Met veel plezier presenteren we ons verkiezingsprogramma.

Dit programma is uw programma voor een “veilige thuis in een welvarend Wichelen”. Begin 2018 hebben wij via ons huis-aan-huisblad een bevraging gedaan. De resultaten daarvan kon u al zien op onze facebook pagina. Op basis van de cijfergegevens, maar ook op basis van uw opbouwende suggesties hebben wij dit programma verder uitgewerkt. 

Veel van onze punten worden nu ook door de huidige meerderheid beloofd. Zij hadden al 12 jaar de kans om deze te realiseren. Zij beloven, wij gaan het doen!
Wij staan klaar om dit programma de komende 6 jaar uit te voeren.
In naam van de enthousiaste N-VA ploeg

 

Eric Scheire                   Evi Rasschaert                     Luk Galle 
Lijsttrekker                     2de plaats                             Lijstduwer

 

Bestuur en dienstverlening

Dienstverlening

Voor wie sterk is met computers zoveel mogelijk zelf van thuis uit. Voor wie liever het contact houdt met de administratie, in het sociaal huis of een lokaal dienstencentrum (per deelgemeente). Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen, een dienst aan huis.


Openingsuren

Openingsuren in het belang van de inwoners en niet in het belang van de diensten. Een voorbeeld daarvan zijn de openingsuren van het containerpark op zaterdag. Mensen werken in de tuin en moeten hun afval bezorgen voor 15u, dat moet 18u worden.


Communicatie

De gemeente verspreidt informatie via “instroom” en via de website. Het informatieblad gebruikt soms te kleine karakters en niet de juiste kleur van de tekst t.o.v de achtergrond. Voor velen en zeker voor onze ouderen onleesbaar. De bericht- geving moet meer gebruik maken van directe middelen, zoals e-mail en zelfs de sociale media (Facebook), maar dan niet politiek gekleurd. Er moet dringend werk gemaakt worden van een moderne en correcte website.


Spaarzaam met uw centen

Alleen projecten en investeringen uitvoeren die en duurzaam zijn en ten goede komen van de inwoners.


Inspraak

Verder willen wij dat het een verplichting wordt om bij grote projecten de inwoners uit de omgeving actief te betrekken door bv. informatiesessies en hoorzittingen.

 

Kortom de mens centraal in een welvarend Wichelen.

Mobiliteit

Een veilige schoolomgeving.

Hiervoor willen wij het onderzoeken of er in de buurt van de scholen (en niet onmiddellijk aan de school) parkeergelegenheid is voor het afleveren van de kinderen. De kinderen worden dan begeleid naar de school.


Doorgaand vrachtverkeer.

In een buurtgemeente wordt het vrachtverkeer verboden. Wij zouden het doorgaand vrachtverkeer willen beperken door controles met intelligente camera’s en een maximum snelheid van 30 km per uur in de dorpskernen.


Lokale wegen.

Een herinrichting van veel lokale wegen met eenrichtingsverkeer. Hierdoor willen we ruimte creëren voor betere fiets- en voetpaden. Alle “1-tegel” voetpaden moeten verdwijnen en kinder- of rolwagen toegankelijk zijn.
Vele lokale wegen liggen er verloederd bij. Er moet een inhaalbeweging gemaakt worden om op een duurzame manier de lokale wegen te herstellen. Geen oplapwerk.


Hertekening van de dorpskernen.

De dorpskernen moeten heraangelegd worden (mogelijks met asverlegging). 

Zorg

Molenkouter.

De gemeente en het OCMW in het bijzonder heeft de jongste jaren hard gewerkt aan het opzetten van een veelomvattend masterplan voor de site Molenkouter. De N-VA wil dit masterplan ondersteunen, maar wil financiële waarborgen en een grondige controle op het budget. Dit masterplan is voornamelijk gericht op de residentiële diensten voor ouderen en mensen met een beperking. De N-VA vraagt echter assistentiewoningen in elke deelgemeente.


Kinderarmoede.

Er zou aan de scholen een meldingsplicht voor kinderarmoede moeten worden opgelegd. Ook moeten er wisselbeurzen voor schoolgerief en –boeken georganiseerd worden.


Lokale dienstencentra.

De N-VA is voorstander van dienstencentra in de 3 dorpskernen. In deze dorpskernen zou de nu bestaande sociale dienstverlening georganiseerd kunnen worden. Om overlapping te voorkomen, wil de N-VA de sociale initiatieven door
de gemeente laten organiseren en niet door de klassieke zuilen. Zo zou in elk dienstencentrum het dorpsrestaurant, de voedselbedeling, organisatie gezelschapsdienst, maar ook de diensten van huidige verenigingen zoals VZW Onthaal en Welzijnsschakels ondergebracht kunnen worden. Vanuit deze dienstencentra zouden ook buurtcomités met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden die eenzaamheid en armoede kunnen opsporen.
Er zou een coördinerende cel moeten komen die alle nog thuiswonende zorgbehoevenden, jong-senioren, mensen met een beperking, naar de voor hen beschikbare vormen van dienstverlening leidt. Dit alles met een lage drempel.

Sport, vrije tijd en cultuur

De N-VA wil een herziening van de prioriteiten van het masterplan Bellekouter. De hoogste prioriteit moet naar een sporthal gaan, die al 20 jaar door de huidige meerderheid beloofd wordt. Hierdoor zal er behoefte gecreëerd worden voor andere sporten dan atletiek en voetbal.
 

Het Ankerpunt moet geoptimaliseerd worden voor grote culturele manifestaties. Afhankelijk van de inhoud en vorm van die manifestaties moeten ook de kerken en pastorijtuinen hiervoor worden opengesteld. Lokale initiatieven moeten ondersteund blijven.
 

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap moet in ere hersteld worden zonder belgicistische reflexen.
 

Vrijwilligers moeten gevormd worden tot meter of peter voor nieuwkomers. Zij moeten die nieuwkomers begeleiden in- en informeren over het reilen en zeilen op de gemeente, de sportmogelijkheden, het cultureel en het verenigingsleven.

Toerisme

Het logo “Schelde sterk merk” moet ten volle gepromoot worden. De Aard en de Kalkense Meersen moeten als troef worden uitgespeeld. Daarom moet de wijk Aard beter bereikbaar gemaakt worden.
 

De uren van de overzet moeten op maat van de gebruikers zijn en niet op maat van de personeelsleden.
 

Het bestaand wandelknooppunten- netwerk “Scheldeland” moet worden uitgebreid met de trage wegen op de andere oever van de Schelde.

Milieu

Duurzaamheid moet de hoogste prioriteit zijn bij gemeentelijke projecten of verbouwingen.

Alle mandatarissen moeten zich engageren om zowel publiek als privé hun ecologische voetafdruk te verminderen.

Wichelen moet een nette gemeente worden met voldoende onderhouden vuilnisbakken. Er moet systematische controle komen op sluikstorten met GAS-boetes voor overtreders.

Onderwijs

Onze gemeente heeft een goed uitgebouwd gemeentelijk onderwijs. Er moet verder geïnvesteerd worden om de kwaliteit van dit onderwijs hoog te houden.

 

De wereld verandert.
Meer en meer komen er anderstalige nieuwkomers naar onze gemeente. Daarvoor moeten vanuit het onderwijs inspanningen geleverd worden om de Nederlandse taal aan te leren aan deze nieuwkomers. Dat is de beste garantie dat zij zich in onze gemeenschap kunnen inwerken.

 

De wereld wordt digitaal.

Op het gebied van digitalisering, werken met computers moet de gemeente initiatieven nemen om zijn inwoners (die dat willen) een basisniveau aan te leren.

 

Samenwerking.

De scholen zelf moeten openstaan voor meer samenwerking met de andere netten en gemeenschappelijke noden zoals busvervoer samen organiseren. Verder moet de infrastructuur (van alle netten) van de scholen opengesteld worden voor onze verenigingen en dat aan kostprijs. Als er al waarborgen gevraagd worden, moeten die onmiddellijk na de organisatie terugbetaald worden.

Jeugd

Jeugdhuis

Er moet een jeugdhuis komen in elke deelgemeente.

 

Vertrouwenscentrum

Er moet een JAC (Jeugd Advies Centrum) geopend worden waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Jongeren moeten beter en gericht met moderne middelen (zoals de sociale media) geïnformeerd worden over de voor hen bedoelde evenementen op de gemeente.

 

Recreatie

Verspreid over de gemeente moeten recreatieve zones komen met een speeltuintje en bv. picknicktafels. Dit kan bijvoorbeeld op pleintjes en in de pastorijtuinen
De gemeente moet initiatieven ondersteunen om een speleotheek (uitleendienst voor speelgoed) te openen.

 

Kinderopvang

De gemeente moet initiatieven voor kinderopvang ondersteunen (maar geen eigen kinderopvang uitbouwen).

Lokale economie

De omstandigheden voor de lokale bedrijven moeten verbeterd worden o.a. door het afschaffen van de belasting op drijfkracht. Dit kan gefinancierd worden door de dure bebloeming van de dorpskernen te laten sponsoren door bedrijven. Voor hen is dat een win-win: minder belasting en meer publiciteit door die bebloeming.

Dierenwelzijn

Huisdieren

Binnen het diervriendelijk beleid denken we voor onze honden aan een loopweide in elke deelgemeente, die voldoende uitgerust is (vuilbakjes, zitbanken, ...).
Er moet een dierwaardige oplossing komen voor de zwerfkatten. Op de gemeentelijk website zou een rubriek moeten komen waar foto’s van de gevangen katten kunnen worden geplaatst. Eigenaars kunnen dan hun per ongeluk gevangen kat terugvinden. Zonder een reactie na een paar dagen worden de dieren dan overgebracht naar een dierenarts die gezonde katten steriliseert en terug laat uitzetten. Op HIV of leucose positief geteste katten laat men inslapen. Dierenstickers moeten door de gemeente ter beschikking gesteld worden, zodat de hulpdiensten op de hoogte zijn van hun aanwezigheid.


Insecten

De huidige bijenweide en insectenhotels moeten meer zijn dan een slordige weide.


Weidedieren

Er moet meer controle komen op het welzijn van de weidedieren. (voeder- en drinkbakken, beschutting,...)

De politiediensten moeten uitgerust zijn om de wettelijke voorschriften te controleren (scanner voor chips). Verder zou er een contract moeten zijn met een dierenambulance. 
De vele vuurwerken moeten geluidsarm gemaakt worden in combinatie met lasershows.